เขียน HTML สร้างเว็บไซต์ ด้วย Bootstrap 5 สำหรับผู้เริ่มต้น

Workshop ที่จะปูพื้นฐานการเขียนเว็บไซต์ด้วย Bootstrap 5 ให้ผู้เรียนเข้าใจตั้งแต่หลักการขั้นพื้นฐานจนถึงระบบกลาง ผู้เรียนจะสามารถสร้างเว็บรองรับมือถืออย่างง่ายได้ด้วยตัวเอง สามารถมองงานออกแบบและแปลงเป็นเว็บไซต์ได้

วันและเวลาในการสอน

คอร์สเรียน 1 วัน 
9.30 - 17.00 น.

ค่าสมัครเรียน

3,000 บาท จากราคาปกติ (4,500 บาท)
เปิดสอนรอบละไม่เกิน 5 คน

 สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-592-5590


เนื้อหาภายในหลักสูตร

 • หลักการทำงานของ Responsive Website 
  • Media Query 
  • Grid System 
  • Media Responsive 
 • ติดตั้ง Bootstrap 5 
  • Starter Template 
 • Layout 
  • Breakpoints 
  • Container 
  • Grid 
 • ตัวอักษร 
 • การใส่รูปภาพ 
 • Path หรือ ที่อยู่ของไฟล์ 
 • ลิงค์ 
 • Button 
 • Navbar (Navigation)
 • Carousel 
 • Sizing
 • Spacing
 • Table  
 • Form 
 • การใส่ Google Map 
 • การใส่ Youtube 
 • เขียน HTML จาก Block Design Template 
 • เขียน HTML สร้าง Sale Page 
 • เขียน HTML สร้าง Corporate Website

สิ่งที่ได้หลังจากเรียนคอร์สนี้

 • เข้าใจถึงพื้นฐานของการออกแบบ Responsive Website หรือเว็บไซต์ที่รองรับอุปกรณ์มือถือ 
 • เขียนเว็บไซต์รองรับมือถือได้โดยการใช้ Bootstrap 5 
 • สามารถออกแบบและเขียน Wireframe ได้ 

ใครควรเรียนคอร์สนี้

 • Web Designer ที่ต้องการเขียนรู้การเขียนเว็บไซต์ 
 • Web Programmer ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน Bootstrap 5 
 • บริษัทหรือเจ้าของกิจการที่ต้องการส่งพนักงานมาอบรมการสร้างเว็บไซต์ 
 • นักศึกษาที่สนใจในการสร้างเว็บไซต์ด้วย Bootstrap 5

สถานที่เรียน

Co-Working Space (ห้องประชุม) @ The Sugar Hostel
ติดรั้วรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีพระนั่งเกล้า ทางออก 2
คลิ๊กดูแผนที่

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรือ เครื่อง Macbook

*** ควรเตรียมเมาส์มาด้วย เพื่อสะดวกในการออกแบบเว็บไซต์

 สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-592-5590

Copyright © 2018 www.uncleake.com. All Rights Reserved.