ออกแบบและสร้าง Interactive Prototype ด้วย Adobe XD

ยกระดับของการเป็นนักออกแบบ User Interface ให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ด้วยการสร้าง Interactive Prototype ขั้นสูง ช่วยเพิ่มมูลค่างานออกแบบให้สูงยิ่งขึ้น ลูกค้าเห็นยังต้องร้องว้าว !!!

Workshop การสร้าง Interactive Prototype ด้วย Adobe XD ตั้งแต่หลักการขั้นพื้นฐานจนถึงเทคนิคขั้นสูง ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

Workshop ออกแบบและสร้าง Interactive Prototype ด้วย Adobe XD

ค่าเรียนเพียง 3,000 บาท (จากปกติ 4,500 บาท)
เวลา 9.30 - 17.00 น.

พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม ทำการสอนรอบละไม่เกิน 5 คน
ผู้เรียนต้องนำ Notebook หรือ Macbook พร้อมติดตั้งโปรแกรม Adobe XD

 สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-592-5590


ใครควรมาเรียนคอร์สนี้

 • UI/UX Designer ที่ต้องการ Up Skill ให้สูงขึ้น 
 • ผู้ที่สนใจในงานออกแบบ UI Design 
 • บริษัทหรือเจ้าของกิจการที่ต้องการส่งพนักงานมาอบรมการสร้าง Prototype 
 • นักศึกษาที่สนใจในสายงานออกแบบ UI Design

เนื้อหาภายในคอร์สเรียน

 • พื้นฐานของการทำ Auto Animate 
 • Shape Animate 
 • Banner Slide 
 • Multiple Interaction 
 • Hamburger Menu Slide 
 • Running Number 
 • Path Animation 
 •  Interactive Prototype 1 
 • Interactive Prototype 2 
 • Interactive Prototype 3 
 • Interactive Prototype 4 
 • Interactive Prototype 5

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรือ เครื่อง Macbook พร้อมติดตั้งโปรแกรม Adobe XD

*** ควรเตรียมเมาส์มาด้วย เพื่อสะดวกในการออกแบบเว็บไซต์


 สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-592-5590

Copyright © 2018 www.uncleake.com. All Rights Reserved.